Laman Utama Mengenai Kami    
 


SOLAT

Solat Asas & Lanjutan

SPPA L SPPA L SPPL L SPPL P


Buku Solat, Panduan Praktikal (peringkat asas dan lanjutan) menggunakan pendekatan bergambar, serta penerangan yang jelas dan komprehensif. Kandungan buku dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu cara berwuduk dan solat. Peringkat lanjutan ditambah dengan maklumat mengenai cara bersuci dan solat dalam pelbagai keadaan darurat. Selain itu, nas-nas al-Quran dan hadis juga disertakan sebagai pengukuhan fakta. Penyampaian dalam dwibahasa (Melayu dan Inggeris) memudahkan kefahaman pembaca dari latar belakang yang berbeza. Buku ini sesuai bagi semua peringkat umur yang ingin mengukuhkan kefahaman mengenai cara berwuduk dan solat. 

Laman ini ialah hak cipta Darul Andalus Pte Ltd - 2012