Laman Utama Mengenai Kami    
 


MENENGAH

4Siri Buku Pendidikan Menengah 1

4Siri Buku Pendidikan Menengah 2

4Siri Buku Pendidikan Menengah 3

4Siri Buku Pendidikan Menengah 4


Siri Buku Pendidikan Islam Peringkat Menengah merangkumi empat mata pelajaran utama iaitu Akhlak, Aqidah, Fiqh dan Sejarah. Siri buku ini menggunakan pendekatan yang sesuai dengan konteks dan persekitaran masa kini. Beberapa ciri menarik telah dimuatkan untuk menarik minat pembaca dan menggalakkan kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif. Selain itu, nas-nas al-Quran dan hadis juga disertakan dalam teks secara kerap dan bersesuaian agar menjadi panduan teras serta mengukuhkan fakta dan hujah. Siri buku ini amat sesuai digunakan oleh pelajar di peringkat menengah satu hingga empat.

 

4Islam In English Secondary 1

4Islam In English Secondary 2

AKH ENG 2 AQI ENG 2 FIQ ENG 2 SEJ ENG 2

4Islam In English Secondary 3

AKH ENG 3 AQI ENG 3 FIQ ENG 3 SEJ ENG 3

4Islam In English Secondary 4

AKH ENG 4 AQI ENG 4 FIQ ENG 4 SEJ ENG 4


The Textbook Series for Islamic Education (Secondary Level) consists of four main subjects, ie. Aqidah, Fiqh, Seerah and Akhlaq. This series adopts an approach that takes into account the current context and environment. Several interesting features have been introduced to encourage readers to think critically and creatively. In addition, quotes from al-Quran and al-Hadith have also been included to act as guidance as well as to reinforce facts and explanations. This series of books is suitable for students from secondary one and two.

 

4Siri Buku Ilmu Tajwid Menengah 1 hingga Menengah 4

IT 1 IT 2 IT 3 IT 4


Siri Buku Tajwid Peringkat Menengah menggunakan pendekatan yang mudah dan ringkas. Penerangan dan latihan pengukuhan yang terdapat dalam siri buku ini bertujuan memberi panduan yang lengkap ke arah pembacaan al-Quran yang lebih sempurna. Ilmu tajwid penting diketahui oleh umat Islam kerana kita dituntut untuk membaca Al-Quran dengan betul sepertimana yang diajar oleh Nabi Muhammad s.a.w. Bacaan yang betul ditambah dengan pemahaman maknanya dapat memberi kesan mendalam kepada jiwa pembaca. Siri buku ini amat sesuai digunakan oleh pelajar madrasah separuh masa menengah satu hingga empat.

 

4Tajwid Series for Secondary 1 to Secondary 4

IT 1 IT 2 IT 3 IT 4


This series of books aims to light the way towards better recitation of the Quran. As Muslims, it is important for us to learn the Sciences of Tajwid as we are told to read the Quran correctly as it was taught by our beloved Prophet s.a.w. Fluent recitation followed by an understanding of its meaning can affect the reciter greatly. May these series of books help train individuals recite the Quran fluently and be safe from committing errors, especially those which may cause a change in meaning.

 

4Siri Buku KAJI Bahasa Arab Peringkat Menengah

KAJIArab 1 KAJIArab 2 KAJIArab 2 KAJIArab 2  


Siri Buku KAJI Bahasa Arab Peringkat Menengah merupakan kesinambungan dari kurikulum KAJI peringkat rendah. Ia mengambil pendekatan bersepadu yang menghubungkait perkataan-perkataan terpilih dari kurikulum peringkat menengah Andalus dengan bahasa dan makna terkandung dalam Bahasa Arab, Jawi dan Ilmu Bacaan al-Quran. Siri ini juga membuat kaitan dengan ilmu-ilmu pengajian Islam seperti Aqidah, Fiqh, Sejarah dan Akhlak. Secara am, inisiatif KAJI ini diharap membantu para pendidik dan pelajar fahami dan hayati ugama Islam dengan memahami perkataan-perkataan dan ayat-ayat penting dan kaitannya dengan bahasa Arab, Jawi dan al-Quran. 

Laman ini ialah hak cipta Darul Andalus Pte Ltd - 2012