Laman Utama Mengenai Kami    
 


POS MENENGAH

Penyucian Jiwa Fiqh Dakwah Sejarah Perundangan Islam Sejarah Tamadun Islam  

Siri Buku Pengajian Islam ini disediakan untuk memenuhi keperluan umat Islam di nusantara yang berhasrat untuk mendalami dan menelaah buku-buku ilmu agama. Siri buku ini sesuai untuk para pelajar pelbagai institusi pengajian agama di peringkat diploma atau yang lebih tinggi seperti ijazah sarjana muda.
Penulisan siri buku ini mengambil kira konteks dan persekitaran masa kini. Ia mengajak para pembaca berfikir secara kritikal. Di samping itu nash-nash al-Quran dan Hadis juga disertakan agar menjadi panduan teras serta mengukuhkan fakta dan hujah. Siri buku ini mengekalkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai utama di samping memastikan buku-buku ini sentiasa diminati dan mudah dihayati oleh para pembaca. 

Laman ini ialah hak cipta Darul Andalus Pte Ltd - 2012