Laman Utama Mengenai Kami    
 


JURNAL PENGAJIAN ISLAM

Bilangan 1.1 - Tahun Penerbitan 2012

JPI 1.1


Jurnal ini merupakan wadah untuk penyampaian, perkongsian dan perbahasan ilmiah dalam bidang-bidang berkaitan agama Islam dan bersesuaian dengan konteks Singapura masa kini. Para penyumbang artikel dalam jurnal ini merupakan para pensyarah dan pelajar Diploma Pengajian Islam kelolaan Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Andalus dan Cordova. Darul Andalus pula berperanan menerbitkan bahan-bahan tersebut sebagai menyokong usaha-usaha berkaitan. Jurnal ini diterbitkan buat julung-julung kalinya pada tahun 2012 dan akan diterbit secara konsisten setiap tahun. 

Laman ini ialah hak cipta Darul Andalus Pte Ltd - 2012